Onze trainers getraind

5 oktober zijn onze trainers (Arnoud, Peter en Jan) een training van Theo Rieken bijgewoond bij Midstars in Middelstum. Zie het verslag op vvtt.nl.