ALV 27-10-2014

Agenda Algemene Ledenvergadering Delta Impuls

Datum: 27-10-2014

Tijd: 19:30

Plaats: Oude Schoot

 • Opening
 • Vaststellen agenda
 • Notulen algemene ledenvergadering d.d. 21 november 2013
 • Mededelingen
 • Verslag wedstrijdsecretariaat
 • Financieel jaarverslag en begroting 2014-2015
 • Kascommissie
 • Nieuw lid kascommissie
 • Uitleg sportieve zaken
 • Sponsoring
 • Bestuurszaken : nieuwe secretaris en extra bestuurslid
 • Ledenbestand
 • Ideeën voor komend jaar
 • Rondvraag
 • Sluiting

Alle documenten kunnen jullie vinden op de site onder Bestuur-->Algemene Leden Vergaderingen. Om hier bij te kunnen moet u wel inloggen.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur