Contributieverhoging

Aan alle leden,
Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering, gehouden op 24 november 2009, is besloten de basiscontributie te verhogen voor álle leden met 2,50 Euro per twee maanden. De verhoging is ingegaan per 1 januari 2010.

Het bestuur.